Dla Biznesu

Dla biznesu

W ramach My Way prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Zarządzania zmianą

Reorganizacja, wprowadzanie zmian w procesach, wyznaczanie nowych kierunków działania albo zmiany personalne to stały element działania każdego przedsiębiorstwa.
W takich sytuacjach nie tylko często napotykany jest opór przed zmianą w organizacji, ale często też pracownicy a niejednokrotnie i managerowie gubią cel i sens działania.
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu a następnie monitorowaniu procesu znacznie zwiększa się szansa na sukces przy wprowadzaniu zmian. W związku z tym szkolenia dedykowane są osobom na stanowiskach managerskich, które planują zmiany w swojej organizacji lub w poszczególnych działach firmy.

Celem szkolenia jest doświadczenie poszczególnych etapów zmiany między innymi takich jak analiza stanu wyjściowego, określenie celów, zaplanowanie zmiany, realizacja harmonogramu, kontrola rezultatów.

 • Przywództwo

Każdy Manager w swojej organizacji stoi przed wyzwaniami niejednokrotnie przekraczającymi umiejętności i kompetencje jednego człowieka. Realizacja celów biznesowych zależy wtedy od posiadanych przez Lidera kompetencji. A tu ważnym czynnikiem jest świadomość własnych mocnych stron i umiejętność budowania na nich pozycji swojej i zespołu. 
W ramach szkoleń dla Liderów prezentujemy podczas szkolenie ważne kompetencje mając świadomość, że każdy Pzywódca jest unikalny i w całkowicie indywdualny sposób skomponuje swój własny zestaw narzędni. Celem szkolenie jest zdobycie 14 istotnych w zarządzaniu zespołami kompetencji managerskich oraz nabycie umiejętności wykorzystywania kompetencji we właściwych dla danego Lidera proporcjach.

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach Managerskich, którzy chcą nabyć bazową wiedzę z zakresu Przywództwa. Dla osób o ugruntowanej już wiedzy proponujemy szkolenie podczas, którego pogłębimy poszczególne kompetencje.

 

W My Way prowadzimy również szkolenia, których programy są przygotowywane w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów z zakresu:

 • Kreatywność zespołów,
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji,
 • Komunikacja, negocjacja i asertywność,
 • Integracja i współpraca w zespole.

 

W ramach programów uzupełniających prowadzimy szkolenia:

 • Zarządzanie talentami w organizacji;
 • Tworzenie systemów i procedur HR.

   

  W celu omówienia konkretnych ofert zapraszamy do kontaktu:

  agata.staszewska@zmianatoproces.pl

  Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą warsztatu rozwojowego Psycho Spa, gdzie autorski program wspierany jest przez autorskie narzędzia.