KONKURS

KONKURS NA SCENARIUSZ / INSTRUKCJE DO GRY DOM Z OGRODEM

 

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Regulamin konkursu:

1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie na zaprojektowanie zadań / instrukcji do scenariusza gry Dom z Ogrodem.
2. Organizatorem konkursu jest My Way Agata Staszewska i marka MyTPlay.
3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, którzy zawodowo uczą, trenują lub wspierają osoby dorosłe i młodzież.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Celem konkursu jest stworzenie scenariusza / instrukcji / zadań do gry Dom z Ogrodem w oparciu o 24 karty metaforyczne z domami, planszę, 24 karty z wypisanymi i opisanymi w instrukcji potrzebami i zasobami. 
6. W zestawie gry znajdują się 24 karty metaforyczne z domami, planszę, 24 karty z wypisanymi i opisanymi w instrukcji potrzebami i zasobami, pionki, puste karty na określenie zasobów i potrzeb oraz instrukcja.
7. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i opisanie zadań / scenariusza do instrukcji gry. Obszar projektowanego scenariusza musi dotyczyć obszaru asertywności i / lub obrony granic.
8. Organizator umożliwia kontakt zdalny w zakresie konsultacji pod adresem e-mail: biuro@zmianatoproces.pl
9. Na konkurs można zgłaszać jedynie prace oryginalne, samodzielne wytworzone przez uczestników.
10. Do pierwszego etapu konkursu zgłaszać się mogą wszystkie pełnoletnie osoby określone w pkt. 3 do dnia 7 grudnia 2018 roku odpowiadając na trzy pytania:

- Czym dla Ciebie jest asertywność?
- Czym dla Ciebie jest współpraca?
- Z jakiego powodu asertywność jest ważna w Twoim życiu lub w Twojej pracy?

11. Pierwszy etap gry zostanie rozsrzygnięty przez jury w skład, którego wchodzą Katarzyna Samosiej i Agata Staszewska.
12. Drugi etap gry polegać będzie na rozesłaniu do finalistów materiałów potrzebnych do stworzenia gry. Na tym etapie odbędą się także 2 spotkania indywidualne z uczestnikami w celu omówienia idei marki MyTPlay i idei tworzenia scenariusza/instrukcji. Drugi etap konkursu trwa od 11 do 28 grudnia 2018.
13. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
14. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://zmianatoproces.pl/konkurs .
15. Organizator ma prawo wykorzystać  jedynie scenariusz / instrukację autora, z którym zostanie podpisana stosowna umowa określająca szczegółowe warunku współpracy w tym warunki finansowe.
16. Uczestnik drugiego etapu konkursu jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności dotyczącej wszystkich elementów gry.
17. Nagrodą w konkursie jest umieszczenie nazwiska zwycięzcy jako współautora gry na produkcie i w instrukcji, egzemlarz autorski oraz wynagrodzenie określone w odrębnej umowie.
18. W konkursie przewidziane są również dwa wyróżnienia z nagrodą w postaci egzemplarza gry.

 

 

Tagi: