Wzmacnianie silnych stron daje moc

Wzmacnianie silnych stron

Podczas naszej codziennej pracy oraz w życiu prywatnym często słyszymy co zrobiliśmy źle i co powinniśmy poprawić. Z łatwością przychodzi nam wyliczenie całego katalogu naszych negatywnych cech. A co z tymi pozytywnymi?

W praktyce rozwoju człowieka dominują dwa podejścia. Jedno z nich zakłada, że należy rozwijać nasze słabe strony tak aby, stały się one pozytywnymi cechami. I tak osoby leniwe powinny w sobie rozwijać obowiązkowość i pracowitość, natomiast osoby, które często się spóźniają powinny rozwijać w sobie cechy pozwalające na lepsze planowanie czasu oraz punktualność. Dla większości ludzi jest to całkiem zrozumiałe ponieważ tak uczono ich w domach, szkole i pracy.

Jednak najnowsze badania w dziedzinie zarządzania w ostatnim czasie dominuje zgoła inne podejście do tematu. Otóż dzięki badaniom amerykańskich naukowców (a jakże by inaczej) okazało się, że znacznie lepsze rezultaty przynosi wzmacnianie pozytywnych, silnych cech, które pomagają nam w naszej codziennej pracy i naszym codzienny życiu. Nie od dziś bowiem wiadomo, że ludzie, którzy osiągnęli sukces w sztuce, kulturze czy biznesie budowali swoją pozycję w oparciu właśnie o ich silne strony a nie nieustannie podciągając słabe.

Peter Drucker amerykański ekonomista, który jest uważany za „ojca” współczesnego zarządzania uważał, że podciąganie słabych stron do średniej to zwyczajna  strata czasu oraz energii a także twierdził, że należy zajmować się przede wszystkim tym w czym jesteśmy dobrzy.

Podczas badań nad najbardziej pożądanymi cechami pracowników zwrócono uwagę na fakt, że takie kompetencje jak kreatywność czy innowacyjność są jednymi z ostatnich na liście cech poszukiwanych przez pracodawców. Wysokie pozycje osiągały takie umiejętności jak: bycie odpowiedzialnym, wywiązywanie się z zobowiązań, zaangażowanie czy lojalność. Co ciekawe te cechy bardzo często są właśnie dominujące u osób dojrzałych i u seniorów.

Więc może warto zamiast ciągłego zamartwianie się, że czegoś nam brak, wziąć kartkę i długopis i spisać nasze MOCne strony?